Motorsågsutbildning ABC Mån 21 Oktober OBS! Kvällstid

Motorsag

2019-11-18

Den 1 december 2012 trädde nya krav för arbete med motorsåg i kraft (AFS 2012:01). Från och med 1 januari 2015 kan du få böter om du använder motorsåg yrkesmässigt utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Om du inte redan har tagit motorsågskörkort är det hög tid att anmäla dig till en kurs, dels för din egen säkerhet och dels för att undvika straffavgiften på 10 000 kronor.

Kraven för motorsågskörkort som formulerats av Arbetsmiljöverket har som syfte att minska skador och dödsfall i samband med motorsågsarbete. Om du som arbetar med motorsåg inte redan har avlagt de praktiska och teoretiska proven med godkänt resultat och innehar dokument som styrker detta riskerar du nu att få betala böter. Det teoretiska provet för att få motorsågskörkort består av kryssfrågor och under det praktiska provet får du visa dina kunskaper inom området.