Traversutbildning

Traverscoor

2019-11-01

Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med lyft med travers, koppla eller vara signalman vid lyft

Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.
Utdrag från § 29 i denna föreskrift.
?En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.?